กรมพลศึกษา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Department of Physical Education

เริ่มการค้นหา
Now Loading...
กำลังโหลดข้อมูล
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของคนไทย 12 ประการ

ข่าวกรมพลศึกษา

LATEST DPE NEWS

ประกาศกรมพลศึกษาเปิดรับสมัครนักเรียนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี คัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนไทย ส่งเข้าร่วมการแข่งกีฬาอาเซียนสคูลเกมส์ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ : 15 ก.ย. 2557
  • ระบบค้นหาข่าวสาร :
Highlight

ข่าวรับสมัครกีฬา/กิจกรรม/นันทนาการ

ข่าวรับสมัครงาน/โอนย้าย

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวผลการประกวดราคาฯ