กรมพลศึกษา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Department of Physical Education

เริ่มการค้นหา
Now Loading...
กำลังโหลดข้อมูล

ข่าวกรมพลศึกษา

LATEST DPE NEWS

กรมพลศึกษา รับสมัครนักกีฬานักเรียน เพื่อคัดเลือกเป็นนักกีฬาตัวแทนนักเรียนไทย จัดส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลนักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-20 กันยายน 2558 ณ เมืองเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน : 30 มิ.ย. 2558
  • ระบบค้นหาข่าวสาร :
Highlight

ข่าวรับสมัครกีฬา/กิจกรรม/นันทนาการ

ข่าวรับสมัครงาน/โอนย้าย

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวผลการประกวดราคาฯ