กรมพลศึกษา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Department of Physical Education

เริ่มการค้นหา
Now Loading...
กำลังโหลดข้อมูล

ข่าวกรมพลศึกษา

LATEST DPE NEWS

กำหนดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง (กรมพลศึกษา) โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 7-14 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนมักกะสันพิทยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร : 17 เม.ย. 2558
  • ระบบค้นหาข่าวสาร :
Highlight

ข่าวรับสมัครกีฬา/กิจกรรม/นันทนาการ

ข่าวรับสมัครงาน/โอนย้าย

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวผลการประกวดราคาฯ