กรมพลศึกษา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Department of Physical Education

เริ่มการค้นหา
Now Loading...
กำลังโหลดข้อมูล

ข่าวกรมพลศึกษา

LATEST DPE NEWS

กรมพลศึกษา รับสมัครนักกีฬา นักเรียน เพื่อคัดเลือกเป็นนักกีฬาตัวแทนนักเรียนไทย จัดส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 4 – 14 มีนาคม 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่ : 14 ม.ค. 2558
  • ระบบค้นหาข่าวสาร :
Highlight

ข่าวรับสมัครกีฬา/กิจกรรม/นันทนาการ

ข่าวรับสมัครงาน/โอนย้าย

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวผลการประกวดราคาฯ