สื่อ กรมพลศึกษา

สื่อประชาสัมพันธ์

กระดูกและข้อกับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ตอนที่ 12 โรคกระดูกพรุน (2)

กระดูกและข้อกับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ตอนที่ 12 โรคกระดูกพรุน (2)

แสดงวิดีโอ
กระดูกและข้อกับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ตอนที่ 11 โรคกระดูกพรุน (1)

กระดูกและข้อกับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ตอนที่ 11 โรคกระดูกพรุน (1)

แสดงวิดีโอ
กระดูกและข้อกับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ตอนที่ 10 โรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบหรือรองช้ำ (2)

กระดูกและข้อกับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ตอนที่ 10 โรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบหรือรองช้ำ (2)

แสดงวิดีโอ
กระดูกและข้อกับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ตอนที่ 9 โรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบหรือรองช้ำ

กระดูกและข้อกับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ตอนที่ 9 โรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบหรือรองช้ำ

แสดงวิดีโอ
กระดูกและข้อกับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ตอนที่ 8 โรคเอ็นร้อยหวายอักเสบ

กระดูกและข้อกับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ตอนที่ 8 โรคเอ็นร้อยหวายอักเสบ

แสดงวิดีโอ
กระดูกและข้อกับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ตอนที่ 7 โรคกระดูกคอเสื่อม

กระดูกและข้อกับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ตอนที่ 7 โรคกระดูกคอเสื่อม

แสดงวิดีโอ
กระดูกและข้อกับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ตอนที่ 6 โรคข้อเข่าเสื่อม

กระดูกและข้อกับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ตอนที่ 6 โรคข้อเข่าเสื่อม

แสดงวิดีโอ
กระดูกและข้อกับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ตอนที่ 5 โรคข้อไหล่ติด

กระดูกและข้อกับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ตอนที่ 5 โรคข้อไหล่ติด

แสดงวิดีโอ
กระดูกและข้อกับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ตอนที่ 4โรคกระดูกสันหลังเสื่อม

กระดูกและข้อกับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ตอนที่ 4โรคกระดูกสันหลังเสื่อม

แสดงวิดีโอ