สื่อ กรมพลศึกษา

สื่อประชาสัมพันธ์

กิจกรรมนันทนาการ "พัฒนาศักยภาพและสร้างสัมพันธ์ผู้สูงอายุ"

กิจกรรมนันทนาการ "พัฒนาศักยภาพและสร้างสัมพันธ์ผู้สูงอายุ"

แสดงวิดีโอ
การประกวดวงโยธวาทิต ชิงแชมป์ภาค

การประกวดวงโยธวาทิต ชิงแชมป์ภาค

แสดงวิดีโอ
รายการ นาทีสุขภาพกับกรมพลศึกษา เทปที่ 15

รายการ นาทีสุขภาพกับกรมพลศึกษา เทปที่ 15

แสดงวิดีโอ
รายการ นาทีสุขภาพกับกรมพลศึกษา เทปที่ 14

รายการ นาทีสุขภาพกับกรมพลศึกษา เทปที่ 14

แสดงวิดีโอ
รายการ นาทีสุขภาพกับกรมพลศึกษา เทปที่ 13

รายการ นาทีสุขภาพกับกรมพลศึกษา เทปที่ 13

แสดงวิดีโอ
รายการ นาทีสุขภาพกับกรมพลศึกษา เทปที่ 12

รายการ นาทีสุขภาพกับกรมพลศึกษา เทปที่ 12

แสดงวิดีโอ
รายการ นาทีสุขภาพกับกรมพลศึกษา เทปที่ 11

รายการ นาทีสุขภาพกับกรมพลศึกษา เทปที่ 11

แสดงวิดีโอ
รายการ นาทีสุขภาพกับกรมพลศึกษา เทปที่ 10

รายการ นาทีสุขภาพกับกรมพลศึกษา เทปที่ 10

แสดงวิดีโอ
รายการ นาทีสุขภาพกับกรมพลศึกษา เทปที่ 9

รายการ นาทีสุขภาพกับกรมพลศึกษา เทปที่ 9

แสดงวิดีโอ