สื่อ กรมพลศึกษา

สื่อประชาสัมพันธ์

สาระน่ารู้จากคลินิกการกีฬา (เรื่องของข้อเข่า ) ตอนที่ 6 การป้องกันการบาดเจ็บข้อเข่า

สาระน่ารู้จากคลินิกการกีฬา (เรื่องของข้อเข่า ) ตอนที่ 6 การป้องกันการบาดเจ็บข้อเข่า

แสดงวิดีโอ
สาระน่ารู้จากคลินิกการกีฬา (เรื่องของข้อเข่า ) ตอนที่ 5 การเสริมสร้างระบบการรับรู้ของข้อต่อและการทรงตัว

สาระน่ารู้จากคลินิกการกีฬา (เรื่องของข้อเข่า ) ตอนที่ 5 การเสริมสร้างระบบการรับรู้ของข้อต่อและการทรงตัว

แสดงวิดีโอ
สาระน่ารู้จากคลินิกการกีฬา (เรื่องของข้อเข่า ) ตอนที่ 4 การเสริมสร้างความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อรอบข้อเข่า

สาระน่ารู้จากคลินิกการกีฬา (เรื่องของข้อเข่า ) ตอนที่ 4 การเสริมสร้างความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อรอบข้อเข่า

แสดงวิดีโอ
 สาระน่ารู้จากคลินิกการกีฬา (เรื่องของข้อเข่า ) ตอนที่ 3 การเสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อรอบข้อเข่า

สาระน่ารู้จากคลินิกการกีฬา (เรื่องของข้อเข่า ) ตอนที่ 3 การเสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อรอบข้อเข่า

แสดงวิดีโอ
สาระน่ารู้จากคลินิกการกีฬา (เรื่องของข้อเข่า ) ตอนที่ 2 การดูแลข้อเข่าภายหลังการบาดเจ็บ

สาระน่ารู้จากคลินิกการกีฬา (เรื่องของข้อเข่า ) ตอนที่ 2 การดูแลข้อเข่าภายหลังการบาดเจ็บ

แสดงวิดีโอ
สาระน่ารู้จากคลินิกการกีฬา (เรื่องของข้อเข่า ) ตอนที่ 1 รู้จักข้อเข่าไปกับเรา

สาระน่ารู้จากคลินิกการกีฬา (เรื่องของข้อเข่า ) ตอนที่ 1 รู้จักข้อเข่าไปกับเรา

แสดงวิดีโอ
ออกกำลังกายกับกรมพลศึกษา

ออกกำลังกายกับกรมพลศึกษา

แสดงวิดีโอ
1. รายการ Today Warming ตอนที่ 1 หลักการออกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพดี

1. รายการ Today Warming ตอนที่ 1 หลักการออกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพดี

แสดงวิดีโอ
2. รายการ Today Warming ตอนที่ 2 การยืดเหยียดกล้ามเนื้อตอนเช้า

2. รายการ Today Warming ตอนที่ 2 การยืดเหยียดกล้ามเนื้อตอนเช้า

แสดงวิดีโอ