สื่อประชาสัมพันธ์

ออกกำลังกายกับกรมพลศึกษา

แสดงวิดีโอ

1. รายการ Today Warming ตอนที่ 1 หลักการออกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพดี

แสดงวิดีโอ

2. รายการ Today Warming ตอนที่ 2 การยืดเหยียดกล้ามเนื้อตอนเช้า

แสดงวิดีโอ

3. รายการ Today Warming ตอนที่ 3 การแสดงท่าสำหรับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อตอนเช้า 1

แสดงวิดีโอ

4. รายการ Today Warming ตอนที่ 4 การแสดงท่าสำหรับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อตอนเช้า 2

แสดงวิดีโอ

5. รายการ Today Warming ตอนที่ 5 การออกกำลังกายง่ายๆ ด้วยของไกล้ตัว 1

แสดงวิดีโอ

6. รายการ Today Warming ตอนที่ 6 การออกกำลังกายง่ายๆ ด้วยของใกล้ตัว 2

แสดงวิดีโอ

7. รายการ Today Warming ตอนที่ 7 การออกกำลังกายง่ายๆ ด้วยของไกล้ตัว 3

แสดงวิดีโอ

8. รายการ Today Warming ตอนที่ 8 การออกกำลังกายง่ายๆด้วยของไกล้ตัว 4

แสดงวิดีโอ