สื่อ กรมพลศึกษา

สื่อประชาสัมพันธ์

ผู้สูงอายุออกกำลังกายเองที่บ้าน 5 กิจกรรมเวชศาสตร์การกีฬาเพื่อประชาชน

ผู้สูงอายุออกกำลังกายเองที่บ้าน 5 กิจกรรมเวชศาสตร์การกีฬาเพื่อประชาชน

แสดงวิดีโอ
ผู้สูงอายุออกกำลังกายเองที่บ้าน 4 กิจกรรมเวชศาสตร์การกีฬาเพื่อประชาชน

ผู้สูงอายุออกกำลังกายเองที่บ้าน 4 กิจกรรมเวชศาสตร์การกีฬาเพื่อประชาชน

แสดงวิดีโอ
ผู้สูงอายุออกกำลังกายเองที่บ้าน 3 กิจกรรมเวชศาสตร์การกีฬาเพื่อประชาชน

ผู้สูงอายุออกกำลังกายเองที่บ้าน 3 กิจกรรมเวชศาสตร์การกีฬาเพื่อประชาชน

แสดงวิดีโอ
ผู้สูงอายุออกกำลังกายเองที่บ้าน 2 กิจกรรมเวชศาสตร์การกีฬาเพื่อประชาชน

ผู้สูงอายุออกกำลังกายเองที่บ้าน 2 กิจกรรมเวชศาสตร์การกีฬาเพื่อประชาชน

แสดงวิดีโอ
ผู้สูงอายุออกกำลังกายเองที่บ้าน 1 กิจกรรมเวชศาสตร์การกีฬาเพื่อประชาชน

ผู้สูงอายุออกกำลังกายเองที่บ้าน 1 กิจกรรมเวชศาสตร์การกีฬาเพื่อประชาชน

แสดงวิดีโอ
เพลง รักออกกำลังกาย

เพลง รักออกกำลังกาย

แสดงวิดีโอ
กิจกรรมนันทนาการ "พัฒนาศักยภาพและสร้างสัมพันธ์ผู้สูงอายุ"

กิจกรรมนันทนาการ "พัฒนาศักยภาพและสร้างสัมพันธ์ผู้สูงอายุ"

แสดงวิดีโอ
การประกวดวงโยธวาทิต ชิงแชมป์ภาค

การประกวดวงโยธวาทิต ชิงแชมป์ภาค

แสดงวิดีโอ