สื่อ กรมพลศึกษา

สื่อประชาสัมพันธ์

นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 2559 ตอนที่ 5/5

นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 2559 ตอนที่ 5/5

แสดงวิดีโอ
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 2559 ตอนที่ 4/5

นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 2559 ตอนที่ 4/5

แสดงวิดีโอ
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 2559 ตอนที่ 3/5

นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 2559 ตอนที่ 3/5

แสดงวิดีโอ
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 2559 ตอนที่ 2/5

นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 2559 ตอนที่ 2/5

แสดงวิดีโอ
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 2559 ตอนที่ 1/5

นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 2559 ตอนที่ 1/5

แสดงวิดีโอ
รูปแบบการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

รูปแบบการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

แสดงวิดีโอ
สาระน่ารู้จากคลินิกการกีฬา (เรื่องของข้อเข่า ) ตอนที่ 6 การป้องกันการบาดเจ็บข้อเข่า

สาระน่ารู้จากคลินิกการกีฬา (เรื่องของข้อเข่า ) ตอนที่ 6 การป้องกันการบาดเจ็บข้อเข่า

แสดงวิดีโอ
สาระน่ารู้จากคลินิกการกีฬา (เรื่องของข้อเข่า ) ตอนที่ 5 การเสริมสร้างระบบการรับรู้ของข้อต่อและการทรงตัว

สาระน่ารู้จากคลินิกการกีฬา (เรื่องของข้อเข่า ) ตอนที่ 5 การเสริมสร้างระบบการรับรู้ของข้อต่อและการทรงตัว

แสดงวิดีโอ
สาระน่ารู้จากคลินิกการกีฬา (เรื่องของข้อเข่า ) ตอนที่ 4 การเสริมสร้างความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อรอบข้อเข่า

สาระน่ารู้จากคลินิกการกีฬา (เรื่องของข้อเข่า ) ตอนที่ 4 การเสริมสร้างความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อรอบข้อเข่า

แสดงวิดีโอ