back
next

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดใด ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่ง (ไฟล์แนบ) กรุณาทยอยเร่งจัดส่ง ให้สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ โดยด่วน ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2552 เนื่องจากต้องรายงานผล/สรุป ตัวชี้วัดเพื่อเสนอกระทรวงรับทราบต่อไป (หนังสืออย่างเป็นทางการกำลังเสนอสำนักงานปลัดฯ เพื่อดำเนินการจัดส่งต่อไป)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
จำนวนผู้อ่าน : 1,224 Share วันที่ : 13 ต.ค. 2552