back
next
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวู๊ดบอล

นายชาญวิทย์ ผลชีวิน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร เป็นประธานเปิดการอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬาวู๊ดบอล T – Licence ของสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2553 โดยมี อ.จันทร์นี กฤดิบวร , อ.จิราวัมน์ ขจรศิลป์ เป็นวิทยากร ( เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมศุภชลาศัย )
จำนวนผู้อ่าน : 1,055 Share วันที่ : 11 ก.พ. 2553