back
next
     ที่ห้องอบรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลศึกษา เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2556 กรมพลศึกษาจัดการอบรมการใช้งานระบบรับสมัครกีฬา การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 'มะขามหวานเกมส์' โดยมีผู้เข้ารับการอบรมกว่า30คน จากผู้แทนของจังหวัดเพชรบูรณ์(เจ้าภาพ) หัวหน้าเขตการแข่งขันและตัวแทนเขตการแข่งขันทั้ง 10 เขต ระหว่างวันที่ 21-22 พ.ย. 56 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปเผยแพร่ให้กับจังหวัดที่อยู่ในเขตการแข่งขันของตน ใช้สมัครและส่งรายชื่อเข้าสู่ระบบการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 'มะขามหวานเกมส์'
จำนวนผู้อ่าน : 1 Share วันที่ : 21 พ.ย. 2556