ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม

กรมพลศึกษา

เลขที่ 154 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0 2214 0120

โทรสาร : 0 2216 4408

อีเมล์ : webmaster@dpe.go.th

maps

แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านล่าง