มุมการเจ้าหน้าที่

มุมการเจ้าหน้าที่

ภาพกิจกรรม

สวัสดิการ

เพชรกรมพลศึกษา
เพชรกรมพลศึกษา ประจำปี 2558เพชรกรมพลศึกษา ประจำปี 2557เพชรกรมพลศึกษา ประจำปี 2556


 

เอกสารเผยแพร่

รายงานผลการดำเนินการโครงการ

กฏ ก.พ.

ข้อบังคับ ก.พ.

ระเบียบ ก.พ.