กรมพลศึกษา
ประกาศกรมพลศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในระดับนานาชาติ
วันที่โพสต์ : 10 ม.ค. 2561 | อ่าน : 2732

ประกาศกรมพลศึกษา

เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในระดับนานาชาติ