กรมพลศึกษา
กรมพลศึกษาส่งมอบสนามกีฬา อ.แม่วงก์
วันที่โพสต์ : 10 ม.ค. 2561 | อ่าน : 189
กรมพลศึกษาส่งมอบสนามกีฬา อ.แม่วงก์

                ที่สนามกีฬาโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีส่งมอบสนามกีฬาอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายสำราญ พันธ์มหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

                ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีโอกาสออกกำลังกาย จึงได้มอบหมายให้กรมพลศึกษาดำเนินการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทั่วทุกพื้นที่ได้มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานสำหรับออกกำลังกาย และเป็นสถานที่ที่จะใช้ในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ และการออกกำลังกายของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน โดยสนามกีฬาในพื้นที่อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ จะตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน แข็งแรงอย่างเสมอภาค คนไทยมีความสามัคคีกันมากขึ้น และเป็นการสร้างภาพพจน์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศชาติต่อไป

                นอกเหนือจากการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างสนามกีฬาในพื้นที่อำเภอแม่วงก์แล้ว จังหวัดนครสวรรค์ ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมพลศึกษาในการก่อสร้างสนามกีฬาในพื้นที่อำเภอตากฟ้า ณ เทศบาลตำบลตากฟ้า โดยเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา และมีกำหนดการแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2561 ซึ่งสนามกีฬาของจังหวัดนครสวรรค์จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงต่อเติมในภายหลังให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ในช่วงต้นปีหน้า

**************************