กรมพลศึกษา
ทีมยิมลีลากทม.คว้าทอง "ขุนด่านเกมส์"
วันที่โพสต์ : 28 ม.ค. 2561 | อ่าน : 557
ทีมยิมลีลากทม.คว้าทอง "ขุนด่านเกมส์"

          ความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ขุนด่านเกมส์" เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 ที่จังหวัดนครนายก ในการแข่งขันยิมนาสติกลีลา ที่โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดศรีเมือง) ชิง 2 เหรียญทองโดยประเภททีม นักยิมสาวจากเขต 10 กทม. วาดลวดลายโดนใจกรรมการ คว้าเหรียญทองไปครอง คะแนนรวม 112.43คะแนน ส่วนเหรียญเงินเป็นของเขต 7คะแนนรวม 105,47 คะแนน และเหรียญทองแดง เขต 1 นนทบุรี คะแนนรวม 100.27 คะแนน และในประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ พิยดา พีรมธุกร สาวน้อยจากเขต 7 สมุทรสาคร คว้าเหรียญทองไปครอง คะแนนรวม 48.83 คะแนน เหรียญเงิน ธัญญพัทธ์ สังวรโยธิน (เขต 10 กทม.) 46.44 คะแนน เหรียญทองแดง ภรณ์นัชชา เจตธำรง (เขต 1 นนทบุรี) 44.87 คะแนน

          ส่วนแบดมินตัน ที่โรงยิมส์ สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าช้าง ชิง 5 เหรียญทองเริ่มจากประเภทชายเดี่ยว ณภัทรวงค์ สวัสดิวณิชชากร จากเขต 2 ฉะเชิงเทรา คว้าเหรียญทองหลังเอาชนะ วรท อุไรวงค์ เพื่อนร่วมทีมจากเขต 2 ปราจีนบุรี 2-1 เกม 21:13, 5:21, 21:14 เหรียญทองแดง วรภพ ชื่นค้า (เขต 7 นครปฐม) และ วิชญพงศ์ กาญจนคีรีวงศ์ (เขต 10 กทม.), ประเภทหญิงเดี่ยวเหรียญทอง พีรยา คันธารวงสกุล จากเขต 1 นนทบุรี หลังเอาชนะ พรพิชชา เชยกีวงศ์ จากเขต 10 กทม. 2-1 เกม 4:21,21:14, 21:13 เหรียญทองแดง อัจจิมา ธงชัย (เขต 2ปราจีนบุรี) และ บัณฑิตา เวียงคำ (เขต 2ปราจีนบุรี), ประเภทชายคู่ พงศกร ทองคำ / วงศธร ทองคำ สองพี่น้องจากเขต 10 กทม. คว้าเหรียญทองหลังชนะ วิชญพงศ์ กาญจนคีรีวงศ์ / ภูชิชฎ์ อโนทัยสถาพร จากเขต 10 กทม. 2-0 เกม 21:16, 21:17 เหรียญทองแดง ตฤษนันท์ เดชคงทน / ธีรภัทร เขียวหวาน (เขต 1 นนทบุรี) และ ปิยะพงษ์ เชื้อวิเชียร / ศุภณัฐ บุญช่วยเหลือ (เขต 2 ระยอง), ประเภทหญิงคู่ ศรารัตน์ เชื้อบ่อคา / ธนพิม กวีนันทวงศ์ จากเขต 10 กทม. คว้าเหรียญทองหลังชนะ มนัสศิริ บวรวิชญ์ธนกุล / นุตประวีณ์ พรหมเดช จากเขต 1 นนทบุรี 2-0 เกม 21:14, 21:15 เหรียญทองแดง ตะวัน เจียมวีระบรรยง / พิมพ์มาดา คุณากร (เขต 7 นครปฐม) และ ธัญญธร ธรรมนพเก้า / ศุภาพิชญ์ ศิลป์ประกอบ (เขต 1 นนทบุรี) และประเภทคู่ผสม ตะวัน เจียมวีระบรรยง / วรภพ ชื่นค้า จากเขต 7 นครปฐม คว้าเหรียญทองหลังชนะ กฤติยาณี วรวุฒิวิทยานันท์ / ฐิติศักดิ์ อัครเสถียรวงศ์ จากเขต 5 เชียงราย ไปอย่างสนุก 2-1 เกม 21:17, 18:21, 21:16 เหรียญทองแดง กรรวี ประสมทรัพย์ / ทรงภพ วิทยาวุฒิไกร (เขต 5 เชียงใหม่) และ อัจจิมา ธงชัย / วสุพล อุไรวงค์ (เขต 2 ปราจีนบุรี)

          ส่วนผลการแข่งขันกีฬาอื่นๆ รักบี้ฟุตบอล 7คน ชิง 2เหรียญทองที่สนามโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ประเภททีมหญิง ทอง เขต 5 น่าน (รอบชิงฯ ชนะ 45-0) เงิน เขต 3 นครราชสีมา ทองแดง เขต 4 กาฬสินธุ์ และ เขต 7 เพชรบุรี, ประเภททีมชาย ทอง เขต 7 นครปฐม (รอบชิงฯ ชนะ 19-5) เงิน เขต 3 สุรินทร์ ทองแดง เขต 4 กาฬสินธุ์ และ เขต 10 กทม.

            เทเบิลเทนนิส ชิง 1 เหรียญทอง ที่โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ประเภทคู่ผสม วีรภัทร พุฒิคุณเกษม / ฐาปนี พรมมา จากเขต 10 กทม. คว้าเหรียญทองหลังชนะ รัชพงศ์ คชเวก / พรกนก ม่วงหวาน จากเขต 1 นนทบุรี 3-1 เกม 11:6, 11:3, 3:11, 11:3 เหรียญทองแดง ภรภัทร ธรรมาธิคม / สริตา สายเสมา (เขต 10 กทม.) และ ปณชัย กลัดกันแสง / กัลยากร อิ่มอาดูร (เขต 7 นครปฐม)

          หมากล้อม ชิง 3 เหรียญทอง ที่หอประชุม อบจ.หลังเก่า ศาลากลางจังหวัด ประเภทบุคคลชาย ทอง วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช (เขต 10 กทม.) เงิน พงศ์กานต์ ศรอารา (เขต 3 นครราชสีมา) ทองแดง สุวิจักขณ์ บางม่วง (เขต 1 นนทบุรี) และ ขุนจ๊าง สัตยาโภคิน (เขต 5 เชียงใหม่), ประเภทบุคคลหญิง ทอง ภิญญาดา ศรอารา (เขต 3 นครราชสีมา) เงิน ยลดา น้าวิไลเจริญ (เขต 7นครปฐม) ทองแดง ษาวารี พนธเสน (เขต 2ชลบุรี) และ อัยย์ โศภนกิจ (เขต 1นนทบุรี), ประเภททีมผสม ทอง เขต 10 กทม. เงิน เขต 3 นครราชสีมา ทองแดง เขต 1 นนทบุรี และ เขต 5 ลำพูน

          ยิงปืน ประเภทปืนยาวอัดลม 3 ท่า ชิง 2 เหรียญทอง ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประเภทบุคคลชาย ทอง สุรวุฒิ อินทร์สำเภา (เขต 10 กทม.) 577 คะแนน เงิน กฤตภาส กิตติประภัสสร (เขต 5 เชียงใหม่) 569 คะแนน ทองแดง รัฐธี์ ธีระวรรณวิชญ์ (เขต 5 เชียงใหม่) 565 คะแนน, ประเภททีมชาย ทอง เขต 5 เชียงใหม่ 1,695 คะแนน เงิน เขต 10 กทม. 1,672 คะแนน ทองแดง เขต 7 นครปฐม 1,624 คะแนน

          ตะกร้อลอดห่วงสากล ชิง 1 เหรียญทอง ที่โรงยิมเนเซี่ยม 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ทอง เขต 10 กทม. (รอบชิงฯ ชนะ 580-450) เงิน เขต 4 นครพนม ทองแดง เขต 1 ชัยนาท และ เขต 5 แม่ฮ่องสอน

            ยูโด ชิง 6 เหรียญทองที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานชาย ทอง เขต 9 ตรัง เงิน เขต 4 มหาสารคาม ทองแดง เขต 7 สุพรรณบุรี และ เขต 10 กทม., ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานหญิง ทอง เขต 4มหาสารคาม เงิน เขต 9ตรัง เหรียญทองแดง เขต 5 ลำปาง และ เขต 10 กทม.

          ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. ชาย ทอง จักริน คงสุข (เขต 2 ชลบุรี) เงิน วัชรบดินทร์ รังษีสุริยันต์ (เขต 7 สุพรรณบุรี) ทองแดง ปิยะ ฉายทุย (เขต 9 ตรัง) และ ธนากร ชนะแก้ว (เขต 6 เพชรบูรณ์), รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. ชาย ทอง กริช ทับมาโนช (เขต 10 กทม.) เงิน เกียรติศักดิ์ ใจชื้น (เขต 1 ปทุมธานี) ทองแดง ผดุงเกียรติ รอดกูล (เขต 9 ตรัง) และ ธรรมรัตน์ เรโนจันทร์ (เขต 7 สุพรรณบุรี), รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 42 กก. หญิง ทอง อุมาภรณ์ แจ่มหทัย (เขต 2 ชลบุรี) เงิน นพวรรณ คงชู (เขต 1 นนทบุรี) ทองแดง ฉนิตา ชัยสุข (เขต 10 กทม.) และ พรญาณี ปานเกิด (เขต 6 พิษณุโลก), รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. หญิง ทอง สกุณา กิตติธนาชัย (เขต 10 กทม.) เงิน จินห์จุฑา คงชู (เขต 1 นนทบุรี) ทองแดง ธัญชนก แก้วไกล (เขต 9 ตรัง) และ จริณพร รักสัตย์ (เขต 2 ชลบุรี)

          สรุปเหรียญหลังจบการแข่งขันวันที่ 28 มกราคม 2561

อันดับ

เขต

ทอง

เงิน

ทองแดง

1

เขต 10

73

48

56

2

เขต 3

44

40

37

3

เขต 2

33

27

44

4

เขต 7

29

32

43

5

เขต 8

27

42

50

6

เขต 4

23

13

32

7

เขต 9

19

10

26

8

เขต 6

17

32

43

9

เขต 5

15

19

46

10

เขต 1

13

30

39   ขุนด่านเกมส์