กรมพลศึกษา
ส่งมอบสนามกีฬาอำเภอภูเขียว, อำเภอบ้านเขว้า และตำบลนาหนองทุ่ม
วันที่โพสต์ : 7 มี.ค. 2561 | อ่าน : 119
ส่งมอบสนามกีฬาอำเภอภูเขียว, อำเภอบ้านเขว้า และตำบลนาหนองทุ่ม

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 14:30 น. ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการส่งมอบสนามกีฬาอำเภอและตำบลที่ดำเนินการก่อสร้างที่จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สนามกีฬาอำเภอภูเขียว, สนามกีฬาอำเภอบ้านเขว้า และสนามกีฬาตำบลนาหนองทุ่ม โดยมีผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นางสุวิมล รัตนตรัยรักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลภูเขียว, นางเกษา มีสิทธิ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเขว้า และ นายอุดม บำรุงเขต นายกเทศมนตรีเทศบาลนาหนองทุ่ม เป็นผู้รับมอบ โดยมี ดร.ประพัน ไพรอังกูร เลขานุการกรม กรมพลศึกษา และ นายไพบูลย์ คำแพง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ ร่วมเป็นสักขีพยาน จากนั้นมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอลร่วมกับผู้นำท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ