กรมพลศึกษา
มอบสนามกีฬาอำเภอหัวตะพาน
วันที่โพสต์ : 9 มี.ค. 2561 | อ่าน : 110
มอบสนามกีฬาอำเภอหัวตะพาน
      ดร ประพัน. ไพรอังกูร. เลขานุการกรม. กรมพลศึกษา. เป็นประธานทำข้อตกลงร่วมกันส่งมอบสนามกีฬาอำเภอหัวตะพาน. จังหวัดอำนาจเจริญ. ร่วมกับนางสำรวย. สมพงษ์. นายกเทศบาลตำบลหัวตะพาน. ก่อนรับไปบริหารจัดการดูแลให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในการใช้เป็นสถานที่เล่นออกกำลังกาย. ฝึกซ้อมแข่งขันกีฬา. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคนในท้องถิ่นมีสุขภาพพลานามัยทีดี. ทั้งนี้ได้มีนายวิรัตน์ กลิ่นขจร  นายอำเภอหัวตะพาน. นายสุดที่รัก.  วจีประศรี. ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเจริญศึกษาและนายสมพล. เวียงสีมา. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญร่วมเป็นสักขีพยาน.