ตกลง
ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งลด ละ เลิก เครืองดื่มแอลกอฮอ วิสาข เดิน วิ่ง
27 พ.ค. 2562
1.88K
  • LINE

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.00 น. นายกิตติพันธ์ เจ้าภักดี เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอปาย ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งลด ละ เลิก เครืองดื่มแอลกอฮอ วิสาขเดิน วิ่งประจำปี 2562 โดย สำนักงานสาธารสุขอำเภอปาย ร่วมกับหน่วยงานในอำเภอปาย ณ วัดทรายขาว โดยมีนายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปายเป็นประธาน มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 620 คน

ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งลด
ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งลด
Loading...