ตกลง
มีอะไรใหม่ในกรมพลศึกษา
What's new
ชาวกรมพลศึกษาขอนำเสนอ ข่าว กิจกรรม ประกาศ หรือเรื่องราวต่างๆ มากมายที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของเรา ...
ประกาศกรมพลศึกษาเรื่องประกาศเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรมการแข่งขันแบดมินตันประเภท
ประกาศกรมพลศึกษาเรื่องเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมพลศึกษาเรื่องผลการคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำตัวแทนนักเรียนไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันอาเซียนสกูลเกมส์
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง
ข่าวองค์กรNEWS
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างกรมพลศึกษา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างกรมพลศึกษา
 • งานจัดซื้อจัดจ้าง
  งานจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศราคากลาง
  ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
  ประกาศร่าง TOR
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
  เผยแพร่สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
สนามกีฬาStadium
Loading...