ตกลง
กรมพลศึกษาส่งมอบสนามกีฬา4แห่งในจังหวัดชายแดนใต้
11 ก.ค. 2561
295
  • LINE

     ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในพิธีส่งมอบสนามกีฬาประจำอำเภอและตำบล ของกรมพลศึกษา จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย สนามกีฬาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จ.ยะลา, สนามกีฬาเทศบาลตำบลรือเสาะ จ.นราธิวาส, สนามกีฬา อบต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี, และสนามกีฬาตำบลทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ซึ่งกรมพลศึกษา จัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 ในการก่อสร้าง เพื่อให้เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่น ได้มีพื้นที่ในการออกกำลังกาย และทำกิจกรรมนันทนาการ อันจะส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีนายกิจจา ไวชมภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา, นายณรงค์ สังขประสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส, นายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี,  และผู้แทนท้องถิ่น ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จ.ยะลา

กรมพลศึกษาส่งมอบสนามกีฬา4แห่งในจังหวัดชายแดนใต้
กรมพลศึกษาส่งมอบสนามกีฬา4แห่งในจังหวัดชายแดนใต้
กรมพลศึกษาส่งมอบสนามกีฬา4แห่งในจังหวัดชายแดนใต้
กรมพลศึกษาส่งมอบสนามกีฬา4แห่งในจังหวัดชายแดนใต้
กรมพลศึกษาส่งมอบสนามกีฬา4แห่งในจังหวัดชายแดนใต้
กรมพลศึกษาส่งมอบสนามกีฬา4แห่งในจังหวัดชายแดนใต้
กรมพลศึกษาส่งมอบสนามกีฬา4แห่งในจังหวัดชายแดนใต้
กรมพลศึกษาส่งมอบสนามกีฬา4แห่งในจังหวัดชายแดนใต้
กรมพลศึกษาส่งมอบสนามกีฬา4แห่งในจังหวัดชายแดนใต้
กรมพลศึกษาส่งมอบสนามกีฬา4แห่งในจังหวัดชายแดนใต้
กรมพลศึกษาส่งมอบสนามกีฬา4แห่งในจังหวัดชายแดนใต้
กรมพลศึกษาส่งมอบสนามกีฬา4แห่งในจังหวัดชายแดนใต้
กรมพลศึกษาส่งมอบสนามกีฬา4แห่งในจังหวัดชายแดนใต้
กรมพลศึกษาส่งมอบสนามกีฬา4แห่งในจังหวัดชายแดนใต้
กรมพลศึกษาส่งมอบสนามกีฬา4แห่งในจังหวัดชายแดนใต้
Loading...