ตกลง
ปิดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย “กีฬาจานร่อน”
12 ก.ค. 2561
136
  • LINE

ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบรมอาสาสมัครกีฬา “กีฬาจานร่อน” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีโอกาสทำความรู้จักกีฬาจานร่อน ซึ่งเป็นกีฬาชนิดใหม่ มีโอกาสเข้าบรรจุในกีฬาโอลิมปิกค่อนข้างมาก กรมพลศึกษาจึงจัดการอบรมอาสาสมัครกีฬาจานร่อน เพื่อให้ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไปได้นำกีฬาจานร่อนไปใช้ออกกำลังกาย รวมถึงเสริมสร้างทักษะและเผยแพร่กีฬาจานร่อนให้กับเยาวชนและประชาชน โดยกรมพลศึกษาหวังเป็นอย่างมากว่า อาสาสมัครกีฬาทั้ง 60 คนที่ผ่านการอบรมในวันนี้ จะนำความรู้ที่ได้ ไปต่อยอดสร้างสุขภาพที่ดี สร้างรอยยิ้มและความสุขที่ดีให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย โดยมี ผศ.นพดล อาษา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา และนายกิจจา ไวชมภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา ร่วมด้วย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ปิดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
ปิดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
ปิดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
ปิดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
ปิดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
ปิดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
ปิดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
ปิดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
ปิดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
ปิดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
Loading...