ตกลง
ตรวจเยี่ยมสนามกีฬาเทศบาลตำบลรือเสาะ
13 ก.ค. 2561
178
  • LINE

      ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามกีฬาเทศบาลตำบลรือเสาะ ซึ่งกรมพลศึกษา จัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 ในการก่อสร้าง  เพื่อให้เยาวชน ประชาชนในอำเภอรือเสาะ ได้มีพื้นที่ในการออกกำลังกาย และทำกิจกรรมนันทนาการ อันจะส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงใช้พัฒนาความสามารถด้านทักษะด้านกีฬาวอลเลย์บอลของเยาวชน ซึ่งสนามกีฬาเทศบาลตําบลรือเสาะแห่งนี้ ยังจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย นอกจากนั้น ยังได้เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน Hand In Hand Ruso ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน มีรายได้จากการผลิตและตัดเย็บเสื้อผ้าจำหน่าย โดยมีนายณรงค์ สังขประสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส และนายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ที่เทศบาลตำบลรือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

ตรวจเยี่ยมสนามกีฬาเทศบาลตำบลรือเสาะ
ตรวจเยี่ยมสนามกีฬาเทศบาลตำบลรือเสาะ
ตรวจเยี่ยมสนามกีฬาเทศบาลตำบลรือเสาะ
ตรวจเยี่ยมสนามกีฬาเทศบาลตำบลรือเสาะ
ตรวจเยี่ยมสนามกีฬาเทศบาลตำบลรือเสาะ
ตรวจเยี่ยมสนามกีฬาเทศบาลตำบลรือเสาะ
ตรวจเยี่ยมสนามกีฬาเทศบาลตำบลรือเสาะ
ตรวจเยี่ยมสนามกีฬาเทศบาลตำบลรือเสาะ
ตรวจเยี่ยมสนามกีฬาเทศบาลตำบลรือเสาะ
ตรวจเยี่ยมสนามกีฬาเทศบาลตำบลรือเสาะ
ตรวจเยี่ยมสนามกีฬาเทศบาลตำบลรือเสาะ
ตรวจเยี่ยมสนามกีฬาเทศบาลตำบลรือเสาะ
ตรวจเยี่ยมสนามกีฬาเทศบาลตำบลรือเสาะ
Loading...