ตกลง
ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 2562 (3)
31 ต.ค. 2562
203
55
  • LINE
ประกาศกรมพลศึกษาเรื่องแก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...