ตกลง
++อัพเดท++ ประกาศรายชื่อโรงเรียน นักกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (ตามประเภทการแข่งขัน)
28 ธ.ค. 2562
3.21K
3.12K
  • LINE

อัพเดท ประกาศรายชื่อโรงเรียน นักกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

ให้ผู้ฝึกสอน หรือนักกีฬา ตรวจสอบรายชื่อได้ตามเอกสารที่แนบ

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2214 0120 ต่อ 3207 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

.

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ม.ค. 63

++อัพเดท++ประกาศรายชื่อโรงเรียน
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...