ตกลง
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกลุ่มกีฬาระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สานักการกีฬา กรมพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
24 มี.ค. 2563
639
506
  • LINE
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...