ตกลง
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่กรมพลศึกษา จำนวน 290 คน เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โดย โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
1 พ.ค. 2563
172
  • LINE

วันที 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.

 

นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ จำนวน 290 คน เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โดย โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

 

ณ อาคารกีฬานิมิบุตร กรมพลศึกษา

คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพลศึกษา
คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพลศึกษา
คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพลศึกษา
คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพลศึกษา
คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพลศึกษา
คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพลศึกษา
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...