ตกลง
พิธีลงนามถวายพระพรและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันฉัตรมงคล
4 พ.ค. 2563
87
  • LINE

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น.

 

นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ จิตอาสา 904 ในสังกัดกรมพลศึกษา  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันฉัตรมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

ณ บริเวณลานพระพลบดี กรมพลศึกษา

 

 

พิธีลงนามถวายพระพรและเปิดกรวยกระทงดอกไม้
พิธีลงนามถวายพระพรและเปิดกรวยกระทงดอกไม้
พิธีลงนามถวายพระพรและเปิดกรวยกระทงดอกไม้
พิธีลงนามถวายพระพรและเปิดกรวยกระทงดอกไม้
พิธีลงนามถวายพระพรและเปิดกรวยกระทงดอกไม้
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...