ตกลง
สำรวจพื้นที่และตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณจุดคัดกรองรอบสนามกีฬาแห่งชาติ ก่อนเปิดให้ประชาชนเข้าใช้ออกกำลังกาย
5 พ.ค. 2563
151
  • LINE

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00น.

 

นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำรวจพื้นที่และตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณจุดคัดกรองรอบสนามกีฬาแห่งชาติ ก่อนเปิดให้ประชาชนเข้าใช้ออกกำลังกาย ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และกรุงเทพมหานคร ประกาศกำหนดให้ผ่อนปรนเฉพาะกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยกรมพลศึกษา มีมาตรการในระยะ 14 วัน คือจะเปิดให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย วันละ 2 รอบ ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 09.00 น. และช่วงเย็น 15.00 น.-18.00 น.

 

ณ สนามกีฬาแห่งชาติ กรมพลศึกษา

สำรวจพื้นที่และตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณจุดคัดกรองรอบสนามกีฬาแห่งชาติ
สำรวจพื้นที่และตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณจุดคัดกรองรอบสนามกีฬาแห่งชาติ
สำรวจพื้นที่และตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณจุดคัดกรองรอบสนามกีฬาแห่งชาติ
สำรวจพื้นที่และตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณจุดคัดกรองรอบสนามกีฬาแห่งชาติ
สำรวจพื้นที่และตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณจุดคัดกรองรอบสนามกีฬาแห่งชาติ
สำรวจพื้นที่และตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณจุดคัดกรองรอบสนามกีฬาแห่งชาติ
สำรวจพื้นที่และตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณจุดคัดกรองรอบสนามกีฬาแห่งชาติ
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...