ตกลง
ประชุม แผนการดำเนินงาน กรมพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2/2563
8 พ.ค. 2563
115
  • LINE

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30 น.

 

นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุม แผนการดำเนินงาน กรมพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2/2563 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในด้านกีฬาและนันทนาการของกรมพลศึกษา ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และกรุงเทพมหานคร ประกาศกำหนดให้ผ่อนปรนเฉพาะกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ

 

ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

ประชุมแผนการดำเนินงานกรมพลศึกษาประจำปีงบประมาณ
ประชุมแผนการดำเนินงานกรมพลศึกษาประจำปีงบประมาณ
ประชุมแผนการดำเนินงานกรมพลศึกษาประจำปีงบประมาณ
ประชุมแผนการดำเนินงานกรมพลศึกษาประจำปีงบประมาณ
ประชุมแผนการดำเนินงานกรมพลศึกษาประจำปีงบประมาณ
ประชุมแผนการดำเนินงานกรมพลศึกษาประจำปีงบประมาณ
ประชุมแผนการดำเนินงานกรมพลศึกษาประจำปีงบประมาณ
ประชุมแผนการดำเนินงานกรมพลศึกษาประจำปีงบประมาณ
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...