ตกลง
ร่วมส่งต่อ “ธารน้ำใจจากท่านไปสู่เด็ก ๆ” โดยนำสิ่งของอุปโภคบริโภค ที่ขาดแคลนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
13 พ.ค. 2563
116
  • LINE

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. 

 

นายสันติ ป่าหวายอธิบดีกรมพลศึกษา คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพลศึกษา จิตอาสา 904 ร่วมส่งต่อ “ธารน้ำใจจากท่านไปสู่เด็ก ๆ” โดยนำสิ่งของอุปโภคบริโภค ที่ขาดแคลนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จำนวน 15 รายการ อาทิ นมผงเอนฟาแลค สูตร 1, 2 ขนม, ผงซักฟอก แชมพูสระผมเด็ก น้ำยาทำความสะอาดพื้นน้ำยาฆ่าเชื้อ ฯลฯ เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 37,746 บาท 

โดยมีคุณปนัดดา กุฏแก้ววิเศษ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของและยังมีเครือข่ายพันธมิตร จากบริษัทชั้นนำต่างๆ ร่วมบริจาคในครั้งนี้ด้วย

     ซึ่งสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนดังกล่าว รับเด็กอายุแรกเกิด 0 -  6 ปี เป็นเด็กถูกทอดทิ้งเด็ก เร่ร่อน เด็กกำพร้าเด็กไร้ที่พึ่งและเด็กที่พ่อแม่อยู่ในคดีความ จำนวนเด็กชาย 123 คนเด็กหญิง 101 คน รวม 224 คน 

 

ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ร่วมส่งต่อ“ธารน้ำใจจากท่านไปสู่เด็ก
ร่วมส่งต่อ“ธารน้ำใจจากท่านไปสู่เด็ก
ร่วมส่งต่อ“ธารน้ำใจจากท่านไปสู่เด็ก
ร่วมส่งต่อ“ธารน้ำใจจากท่านไปสู่เด็ก
ร่วมส่งต่อ“ธารน้ำใจจากท่านไปสู่เด็ก
ร่วมส่งต่อ“ธารน้ำใจจากท่านไปสู่เด็ก
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...