ตกลง
ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อสมทบทุนโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด-19
21 พ.ค. 2563
76
  • LINE

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30 น.

 

นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพลศึกษา จิตอาสา 904 ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อสมทบทุนโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด-19 ทั้งสิ้น 32 รายการ พร้อมด้วยเงินบริจาคจำนวน 12,000 บาท โดยมี นายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของ

 

ณ สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย จ.นนทบุรี

 

ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อสมทบทุนโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด
ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อสมทบทุนโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด
ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อสมทบทุนโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด
ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อสมทบทุนโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด
ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อสมทบทุนโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด
ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อสมทบทุนโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด
ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อสมทบทุนโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...