ตกลง
ประชุมเพื่อเตรียมแผนดำเนินงานโครงการ หลังจากที่มีมาตรการผ่อนปรน ระยะ ที่4
15 มิ.ย. 2563
113
  • LINE

วันที่ 15 มิถุนายน 2563

เวลา 10.45 น.

 

 

นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมแผนดำเนินงานโครงการ หลังจากที่มีมาตรการผ่อนปรน ระยะ ที่4  โดยมี คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนัก /สถาบัน/กอง /กลุ่มของหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมและนำเสนอแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงระยะเวลา และสถานที่ดำเนินการ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในด้านกีฬาและนันทนาการของกรมพลศึกษา

 

 ณ ห้องประชุม บุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

 

 

 

ประชุมเพื่อเตรียมแผนดำเนินงานโครงการ
ประชุมเพื่อเตรียมแผนดำเนินงานโครงการ
ประชุมเพื่อเตรียมแผนดำเนินงานโครงการ
ประชุมเพื่อเตรียมแผนดำเนินงานโครงการ
ประชุมเพื่อเตรียมแผนดำเนินงานโครงการ
ประชุมเพื่อเตรียมแผนดำเนินงานโครงการ
ประชุมเพื่อเตรียมแผนดำเนินงานโครงการ
ประชุมเพื่อเตรียมแผนดำเนินงานโครงการ
ประชุมเพื่อเตรียมแผนดำเนินงานโครงการ
ประชุมเพื่อเตรียมแผนดำเนินงานโครงการ
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...