ตกลง
ประชุมหารือถึงแนวทางการจัด "โครงการกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยกีฬากอล์ฟพัฒนาสุขภาพส่งเสริมการท่องเที่ยว"
15 มิ.ย. 2563
103
  • LINE

วันที่ 15 มิถุนายน 2563

เวลา 13.00 น.

 

นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการจัด "โครงการกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยกีฬากอล์ฟพัฒนาสุขภาพส่งเสริมการท่องเที่ยว" หลังจากที่กรมพลศึกษาได้ร่วมให้การสนับสนุน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ ให้เป็นผู้มีสุขภาพดี และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอีกหนึ่งทาง

 

ณ ห้องประชุม บุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

ประชุมหารือถึงแนวทางการจัด
ประชุมหารือถึงแนวทางการจัด
ประชุมหารือถึงแนวทางการจัด
ประชุมหารือถึงแนวทางการจัด
ประชุมหารือถึงแนวทางการจัด
ประชุมหารือถึงแนวทางการจัด
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...