ตกลง
ร่วมประชุมพิจารณารูปแบบเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ (LOGO) ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
15 มิ.ย. 2563
118
  • LINE

วันที่ 15 มิถุนายน 2563

เวลา 10.00น.

 

นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา มอบหมายให้ นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา เข้าร่วมประชุมพิจารณารูปแบบเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ (LOGO) ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุม ซึ่งได้เชิญผู้แทนของแต่ล่ะหน่วยงานที่สามารถตัดสินใจได้เข้าร่วมพิจารณาและให้ความเห็นในภาพรวมของรูปแบบเครื่องหมายตราสัญลักษณ์  เพื่อให้มีความชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ร่วมประชุมพิจารณารูปแบบเครื่องหมายตราสัญลักษณ์
ร่วมประชุมพิจารณารูปแบบเครื่องหมายตราสัญลักษณ์
ร่วมประชุมพิจารณารูปแบบเครื่องหมายตราสัญลักษณ์
ร่วมประชุมพิจารณารูปแบบเครื่องหมายตราสัญลักษณ์
ร่วมประชุมพิจารณารูปแบบเครื่องหมายตราสัญลักษณ์
ร่วมประชุมพิจารณารูปแบบเครื่องหมายตราสัญลักษณ์
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...