ตกลง
มอบวุฒิบัตรการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.)จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 3
17 มิ.ย. 2563
101
  • LINE

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563

 นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.)จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่น ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ในพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.โนนไทย, อ.ด่านขุนทด และ อ.เสิงสาง  โดยมีนายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา และผู้ผ่านการอบรม จำนวน 203 คน ร่วมด้วย

โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

มอบวุฒิบัตรการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
มอบวุฒิบัตรการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
มอบวุฒิบัตรการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
มอบวุฒิบัตรการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
มอบวุฒิบัตรการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...