ตกลง
ประชุมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาบุคลากรกรมพลศึกษาฟุตบอลภายในบุคลากรกรมพลศึกษา DPE SIX SOCCER คร้้งที่1 ประจำปี 2563
18 มิ.ย. 2563
122
  • LINE

วันที่ 18 มิถุนายน 2563

เวลา 9.30 น.

 

ดร.ประพัน ไพรอังกูร รองอธิบดีกรมพลศึกษา ประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมกันประชุมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาบุคลากรกรมพลศึกษาฟุตบอลภายในบุคลากรกรมพลศึกษา DPE SIX SOCCER คร้้งที่1 ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ,สร้างความสามัคคีมีน้ำใจนักกีฬา,เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งยังเป็นการสอดคล้องนโยบายของรัฐบาลที่ให้ข้าราชการได้ออกกำลังกายในช่วงเวลาบ่ายของทุกวันพุธ

 

ณ ห้องประชุม บุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

ประชุมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย
ประชุมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย
ประชุมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย
ประชุมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย
ประชุมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย
ประชุมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...