ตกลง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า"แห่งประเทศไทย"
18 มิ.ย. 2563
100
  • LINE

วันที่ 18 มิถุนายน 2563

เวลา 13.30 น.

 

นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา มอบหมายให้ นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า"แห่งประเทศไทย" โดยมี นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีวาระสำคัญอยู่ที่เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาปฏิทินและแผนการดำเนินการเลือกกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า"แห่งประเทศไทย,ร่างประกาศรับสมัครและเอกสารในการับสมัคร,แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ การเลือกกรรมการบริหารกองทุนฯ ทั้งนี้ยังได้แจ้งให้ทราบถึงคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการบริหารกองทุนและข้อมูลรายชื่อนายกสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า"แห่งประเทศไทย"

 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทย
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทย
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทย
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทย
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...