ตกลง
พิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.)จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 4
19 มิ.ย. 2563
148
  • LINE

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00น. 

 

 นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา มอบหมายให้นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.)จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่น ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ในพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.โนนไทย, อ.ด่านขุนทด และ อ.สีดา  โดยมีนายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา และนายธนิต จิตละมัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมด้วย

 

โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

พิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
พิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
พิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
พิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
พิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
พิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...