ตกลง
พิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.)จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 5
23 มิ.ย. 2563
146
  • LINE

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 

 

นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.)จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่น ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ในพื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ขามสะแกแสง, อ.จักราช, อ. โนนแดง และ อ.ลำทะเมนชัย จำนวน 200 คน โดยมีนายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา และนายธนิต จิตละมัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมด้วย

 

โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

พิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
พิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
พิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
พิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
พิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
พิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...