ตกลง
พิธีเปิดโครงการกีฬาฟุตบอลบุคลากรภายในกรมพลศึกษา DPE SIX SOCCER ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
1 ก.ค. 2563
128
  • LINE

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

เวลา 14.00 น.

 

ดร.ประพัน ไพรอังกูร รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาฟุตบอลบุคลากรภายในกรมพลศึกษา DPE SIX SOCCER ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยกรมพลศึกษา จะจัดทำมาตรฐานด้านสนามและรูปแบบการแข่งขัน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบัน ใช้พื้นที่ไม่มาก ใช้ผู้เล่นน้อย และยังสามารถต่อยอดไปใช้สำหรับแข่งขันฟุตบอลสำหรับผู้สูงอายุในอนาคต โดยมี นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วยนายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา ,ดร.วนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา และบุคลากรกรมพลศึกษา เข้าร่วมในพิธี

 

ณ สนามวอร์ม 200 เมตร กรมพลศึกษา

พิธีเปิดโครงการกีฬาฟุตบอลบุคลากรภายในกรมพลศึกษา
พิธีเปิดโครงการกีฬาฟุตบอลบุคลากรภายในกรมพลศึกษา
พิธีเปิดโครงการกีฬาฟุตบอลบุคลากรภายในกรมพลศึกษา
พิธีเปิดโครงการกีฬาฟุตบอลบุคลากรภายในกรมพลศึกษา
พิธีเปิดโครงการกีฬาฟุตบอลบุคลากรภายในกรมพลศึกษา
พิธีเปิดโครงการกีฬาฟุตบอลบุคลากรภายในกรมพลศึกษา
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...