ตกลง
พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน บุคลากรด้านผู้ฝึกสอน และเพิ่มประสิทธิภาพวิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬากรมพลศึกษา
10 ก.ค. 2563
53
  • LINE

กรมพลศึกษาระดมวิทยากรทบทวนหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬา

 

     เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ที่ โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน บุคลากรด้านผู้ฝึกสอน และเพิ่มประสิทธิภาพวิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬากรมพลศึกษา โดยมี นางสาวสโรชา สุทธิจิต รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา  พร้อมคณะวิทยากรด้านผู้ฝึกสอนของกรมพลศึกษา ร่วมด้วย

 

     สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน บุคลากรด้านผู้ฝึกสอน และเพิ่มประสิทธิภาพวิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬาของกรมพลศึกษา ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อเป็นการทบทวนหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาร่วมกัน ระหว่างกรมพลศึกษาและวิทยากร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานบุคลากรด้านผู้ฝึกสอนกีฬาของกรมพลศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพและความรู้ความเข้าใจแนวทางการทำงานของวิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬาก่อนปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬาจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 57 คน อาทิ รศ.ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์, นายกมล ตันกิมหงษ์ , ดร.ธงชาติ ภู่เจริญ , ผศ.ดร.นพดล นิ่มสุวรรณ, ดร.อมรทัตต์ อัคคะพู เข้าร่วมสัมมนา 

 

 นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า “กรมพลศึกษา จัดการสัมมนาในครั้งนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละชนิดกีฬานั้น จะได้มาทบทวนหลักสูตรก่อนที่กรมพลศึกษาจะออกไปจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาทั่วประเทศ ซึ่งผู้ฝึกสอนนั้นมีความสำคัญต่อเยาวชนทั้งในโรงเรียนนอกโรงเรียนและประชาชนในท้องถิ่น  เพื่อพัฒนาให้มีทักษะ และความสามารถสูงขึ้น ตลอดจนพัฒนานักกีฬาให้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับสูง โดยสังคมในปัจจุบันนั้น มีผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ หันมาออกกำลังมากขึ้น แต่ยังขาดผู้ฝึกสอนที่จะคอยแนะนำวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง ซึ่งทางกรมพลศึกษาของเรานั้นหวังว่าผู้ที่มาเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ จะนำความรู้ที่ได้นั้นไปพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดให้กับผู้ที่รักสุขภาพต่อไป”

พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...