ตกลง
พิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน บุคลากรด้านผู้ฝึกสอน และเพิ่มประสิทธิภาพวิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬากรมพลศึกษา
12 ก.ค. 2563
70
  • LINE

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563

เวลา 11.00 น.

 

นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีปิด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน บุคลากรด้านผู้ฝึกสอน และเพิ่มประสิทธิภาพวิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬากรมพลศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้วิทยากรผู้ฝึกสอนของกรมพลศึกษา ทั้ง11ชนิดกีฬาได้เกิดความรู้ความเข้าใจแนวทางการทำงานร่วมกันก่อนปฏิบัติหน้าที่เป็น

วิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี นายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา พร้อมคณะวิทยากร และผู้เข้ารับกาอบรม จำนวน 57 คน เข้าร่วมในพิธี

 

ที่ โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา จ.ชลบุรี

พิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
พิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
พิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
พิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
พิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
พิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...