ตกลง
พิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.)จังหวัดสงขลา
13 ก.ค. 2563
94
  • LINE

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.)จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่น ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ในพื้นที่ 12 อำเภอของจังหวัดสงขลา โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, นายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา และนายกิจจา ไวชมภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ร่วมด้วย

 

โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดสงขลา

พิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
พิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
พิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
พิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
พิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
พิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...