ตกลง
แถลงนโยบายการบริหารงานกรมพลศึกษา
23 ก.ค. 2563
103
  • LINE

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

 

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา คนที่ 30  แถลงนโยบายการบริหารงานกรมพลศึกษาให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมพลศึกษา ได้รับทราบถึงแนวทางการบริหารงานโครงการต่างๆ โดยมีผู้บริหารกรมพลศึกษา และข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

แถลงนโยบายการบริหารงานกรมพลศึกษา
แถลงนโยบายการบริหารงานกรมพลศึกษา
แถลงนโยบายการบริหารงานกรมพลศึกษา
แถลงนโยบายการบริหารงานกรมพลศึกษา
แถลงนโยบายการบริหารงานกรมพลศึกษา
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...