ตกลง
ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า พร้อมปลูกต้นตะเคียนทอง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
24 ก.ค. 2563
79
  • LINE

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

เวลา 9.00 น.

 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้ ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า พร้อมปลูกต้นตะเคียนทอง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ทั้งนี้

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จึงได้จัดทำโครการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าโดยให้ครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

 

ณ อุทยานแห่ชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี อำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่

ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า
ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า
ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า
ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า
ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า
ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...