ตกลง
กรมพลศึกษาจัดอบรมผู้ตัดสินกีฬาขั้นต้นกล้าที่ราชภัฏเลย
31 ก.ค. 2563
41
  • LINE

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

 

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาต้นกล้า ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมอบรมผู้ตัดสินกีฬาต้นกล้าขั้นพื้นฐาน(ระดับ1) กีฬาฟุตบอล ฟุตซอล และเซปักตะกร้อ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ตัดสินกีฬาในท้องถิ่นให้เพียงพอกับความต้องการและพัฒนาผู้ตัดสินให้มีความรู้ มีทักษะในการเป็นผู้ตัดสินที่ได้มาตรฐานสากล ให้รู้กฎกติกาที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อ การเป็นผู้ตัดสินกีฬา กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เป็นบุคคลที่สนใจและสมัครผ่าน ระบบ IPESHD ตามเงื่อนไขที่กลุ่มพัฒนาผู้ตัดสินกีฬากำหนดและมีการตรวจสอบคุณสมบัติผ่านทางระบบ IPESHD เท่านั้น โดยเป็นการฝึกอบรมใช้วิธีบรรยายการสาธิต รวมถึงการทดสอบ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติจากคณะวิทยากรในแต่ละชนิดกีฬาของกรมพลศึกษา มีผู้เข้ารับการอบรมจาก 3 ชนิดกีฬา รวมทั้งสิ้น จำนวน 150 คน ซึ่งกรมพลศึกษามีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการแจกหน้ากากเฟซชิลด์ให้ผู้รับการอบรมทุกคนด้วย โดยมีนางสาวจุฑามาศ กุลรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย,นายทัศนัย มงคลวัจน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเลย และนายอดุลยชาติ ขันธมะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาผู้ตัดสินกีฬา กรมพลศึกษา ร่วมในพิธี

 

ที่ห้องประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กรมพลศึกษาจัดอบรมผู้ตัดสินกีฬาขั้นต้นกล้าที่ราชภัฏเลย
กรมพลศึกษาจัดอบรมผู้ตัดสินกีฬาขั้นต้นกล้าที่ราชภัฏเลย
กรมพลศึกษาจัดอบรมผู้ตัดสินกีฬาขั้นต้นกล้าที่ราชภัฏเลย
กรมพลศึกษาจัดอบรมผู้ตัดสินกีฬาขั้นต้นกล้าที่ราชภัฏเลย
กรมพลศึกษาจัดอบรมผู้ตัดสินกีฬาขั้นต้นกล้าที่ราชภัฏเลย
กรมพลศึกษาจัดอบรมผู้ตัดสินกีฬาขั้นต้นกล้าที่ราชภัฏเลย
กรมพลศึกษาจัดอบรมผู้ตัดสินกีฬาขั้นต้นกล้าที่ราชภัฏเลย
กรมพลศึกษาจัดอบรมผู้ตัดสินกีฬาขั้นต้นกล้าที่ราชภัฏเลย
กรมพลศึกษาจัดอบรมผู้ตัดสินกีฬาขั้นต้นกล้าที่ราชภัฏเลย
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...