ตกลง
ประกาศกรมพลศึกษา เรื่องการแข่งขันทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ออนไลน์ ประจำปี 2563
6 ส.ค. 2563
2.58K
5.5K
  • LINE

 

 สมัครเข้าร่วมแข่งขันผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ https://gms.dpe.go.th/sportskill

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2214 0102 ต่อ 3030 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...