ตกลง
พิธีมอบโอวาทคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน ISF World Schools Taekwondo Poomsae Virtual Championship 2020 ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2563
6 ส.ค. 2563
63
  • LINE

วันที่ 6 สิงหาคม 2563

เวลา 10.30 น. 

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา ,ดร.ทวีโชค พงษ์ดี ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีมอบโอวาทคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน ISF World Schools Taekwondo Poomsae Virtual Championship 2020? ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี

  การแข่งขัน ISF World Schools Taekwondo Poomsae Virtual Championship 2020 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นการแข่งขันเทควันโดนักเรียนนานาชาติประเภทท่ารำทางออนไลน์ และนับเป็นการแข่งขันทางออนไลน์ครั้งแรกของสหพันธ์กีฬาโรงเรียนนานาชาติ โดยมีสหพันธ์กีฬาโรงเรียนแห่งเนปาลเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้

 

ณ ห้องรับรอง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

พิธีมอบโอวาทคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน
พิธีมอบโอวาทคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน
พิธีมอบโอวาทคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน
พิธีมอบโอวาทคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน
พิธีมอบโอวาทคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน
พิธีมอบโอวาทคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน
พิธีมอบโอวาทคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...