ตกลง
"สืบสานมวยไทย" กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมไหว้ครูและร่ายรำมวยไทยกรมพลศึกษา
7 ส.ค. 2563
94
  • LINE

 

"สืบสานมวยไทย" กรมพลศึกษาจัดกิจกรรมไหว้ครูและร่ายรำมวยไทยกรมพลศึกษา

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมจัดกิจกรรมไหว้ครูและร่ายรำมวยไทยกรมพลศึกษา

โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย ประจำ 2563 ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ

เขตปทุมวัน โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดงาน

พร้อมด้วยนายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา และผู้บริหารกรมพลศึกษาเข้าร่วมด้วย

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งเยาวชน และประชาชน เข้าร่วมจำนวน 800 คน

จากทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูมวยไทย อันเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทยซึ่งได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนาน เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอดมวยไทยในอนาคต เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์ของกรมพลศึกษาในการ "ส่งเสริมการ

ออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ"

นอกจากนี้กรมพลศึกษาได้จัดมาตรการป้องกันโควิด 19 โดยมีการ เช็คอิน “ไทยชนะ" ก่อนเข้าร่วมงาน พร้อมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิห้ามเกิน 37.5 องศาเซลเซียส และแจกหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกคน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า "ผมเชื่อมั่นว่า การจัดกิจกรรมไหว้ครูและร่ายรำมวยไทยกรมพลศึกษาในวันนี้ เป็นหนึ่งโอกาสที่ดี ที่เราได้มาร่วมกันแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของกีฬามวยไทยที่มีประเพณีการไหว้ครู และร่ายรำมวยไทยที่มีคุณค่าควรแก่การรักษา เผยแพร่มิให้สูญหายไป อีกทั้ง

ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนที่ได้เห็นตระหนักเกิดความรักในกีฬามวยไทย และนำไปประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาจนกลายเป็นวิถีชีวิต และเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย"

สืบสานมวยไทยกรมพลศึกษาจัดกิจกรรมไหว้ครูและร่ายรำมวยไทยกรมพลศึกษา
สืบสานมวยไทยกรมพลศึกษาจัดกิจกรรมไหว้ครูและร่ายรำมวยไทยกรมพลศึกษา
สืบสานมวยไทยกรมพลศึกษาจัดกิจกรรมไหว้ครูและร่ายรำมวยไทยกรมพลศึกษา
สืบสานมวยไทยกรมพลศึกษาจัดกิจกรรมไหว้ครูและร่ายรำมวยไทยกรมพลศึกษา
สืบสานมวยไทยกรมพลศึกษาจัดกิจกรรมไหว้ครูและร่ายรำมวยไทยกรมพลศึกษา
สืบสานมวยไทยกรมพลศึกษาจัดกิจกรรมไหว้ครูและร่ายรำมวยไทยกรมพลศึกษา
สืบสานมวยไทยกรมพลศึกษาจัดกิจกรรมไหว้ครูและร่ายรำมวยไทยกรมพลศึกษา
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...