ตกลง
พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นทั่วไปหญิง ,รุ่น14 ปีชายประเภท ข.,รุ่น16 ปีชายประเภท ข.,รุ่น18 ปีชายประเภท ข.
10 ก.ย. 2563
124
  • LINE

วันที่10 กันยายน 2563

เวลา 16.00 น.

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษาได้มอบหมายให้ ดร.ประพัน ไพรอังกูร รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นทั่วไปหญิง ,รุ่น14 ปีชายประเภท ข.,รุ่น16 ปีชายประเภท ข.,รุ่น18 ปีชายประเภท ข.

ซึ่งโรงเรียนที่ชนะเลิศในแต่ละประเภทได้แก่

รุ่นทั่วไปหญิง โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี

รุ่น14ปีชายประเภท ข. โรงเรียนเทพศิรินทร์

รุ่น16ปีชายประเภท ข. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2

รุ่น18ปีชายประเภท ข. โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

โดยมี นายพัชระ ตั้งพานิช ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ และ ดร.วนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมมอบรางวัลด้วย

ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียน
พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียน
พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียน
พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียน
พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียน
พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียน
พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียน
พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียน
พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียน
พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียน
พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียน
พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียน
พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียน
พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียน
พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียน
พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียน
พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียน
พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียน
พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียน
พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียน
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...