ตกลง
พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่น14 ปี ,16ปี และ 18 ปี ชาย ประเภท ก.
11 ก.ย. 2563
79
  • LINE

วันที่ 11 กันยายน 2563

เวลา 14.30 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา มอบหมายให้ ดร.ทวีโชค พงษ์ดี ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่น14 ปี ,16ปี และ 18 ปี ชาย ประเภท ก.  ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

 

สำหรับผลการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563มีดังนี้

ประเภท18ปี ก.

ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา

รองชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางเขน

อันดับสาม โรงเรียนทวีธาภิเศกและโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

 

ประเภท 16ปี ก.

ชนะเลิศ โรงเรียนกีฬานครนนท์

รองชนะเลิศ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

อันดับสาม โรงเรียนปทุมคงคาและโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

 

ประเภท 14ปี ก.

ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต

รองชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

อันดับสาม โรงเรียนราชวินิตบางเขนและโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

 

พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียน
พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียน
พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียน
พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียน
พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียน
พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียน
พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียน
พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียน
พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียน
พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียน
พิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียน
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...