ตกลง
พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ระหว่างวันที่ 11 – 15 กันยายน 2563
13 ก.ย. 2563
44
  • LINE

วันที่ 12 กันยายน 2563

เวลา 10.00 น.

   

    ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา มอบหมายให้ นายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล  ระหว่างวันที่  11 – 15 กันยายน 2563  

    ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาได้ตามมาตรฐานของแต่ล่ะชนิดกีฬา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพของประชาชน โดยมีบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน40 คน

 

ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน
พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน
พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน
พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน
พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...