ตกลง
ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (2563)
14 ก.ย. 2563
890
811
  • LINE
ประกาศกรมพลศึกษาเรื่องรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป
ประกาศกรมพลศึกษาเรื่องรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...