ตกลง
พิธีเปิดกิจกรรมโรดโชว์ส่งเสริมการออกกำลังกายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
15 ก.ย. 2563
48
  • LINE

วันที่ 15 กันยายน 2563

เวลา 8.40 น.

 

     ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโรดโชว์ส่งเสริมการออกกำลังกายในสถานศึกษา โดยมี นางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี พร้อมด้วย ดร.วนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ร่วมในพิธี

    กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิกรรมโรดโชว์ส่งเสริมการออก

กำลังกายในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสุขภาพที่ดี สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากโควิด-19 ทำให้นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

และสามารถออกกำลังกายพื้นฐานได้ด้วยตัวเอง โดยจะมีทั้งการบรรยายให้ความรู้และกิจกรรม

สันทนาการ ในเรื่องหลักการออกกำลังกาย วิธีการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง และกิจกรรมฝึก

ทักษะการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน การเล่นแอโรบิกมวยไทย ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย สำหรับนักกีฬา และกิจกรรมป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา

เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ซึ่งมีการดำเนินการจัดกิจกรรมให้ตัวแทนนักเรียน

ทุกห้อง ทุกระดับชั้น ของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพฯ

 

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

 

พิธีเปิดกิจกรรมโรดโชว์ส่งเสริมการออกกำลังกายในสถานศึกษา
พิธีเปิดกิจกรรมโรดโชว์ส่งเสริมการออกกำลังกายในสถานศึกษา
พิธีเปิดกิจกรรมโรดโชว์ส่งเสริมการออกกำลังกายในสถานศึกษา
พิธีเปิดกิจกรรมโรดโชว์ส่งเสริมการออกกำลังกายในสถานศึกษา
พิธีเปิดกิจกรรมโรดโชว์ส่งเสริมการออกกำลังกายในสถานศึกษา
พิธีเปิดกิจกรรมโรดโชว์ส่งเสริมการออกกำลังกายในสถานศึกษา
พิธีเปิดกิจกรรมโรดโชว์ส่งเสริมการออกกำลังกายในสถานศึกษา
พิธีเปิดกิจกรรมโรดโชว์ส่งเสริมการออกกำลังกายในสถานศึกษา
พิธีเปิดกิจกรรมโรดโชว์ส่งเสริมการออกกำลังกายในสถานศึกษา
พิธีเปิดกิจกรรมโรดโชว์ส่งเสริมการออกกำลังกายในสถานศึกษา
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...