ตกลง
ประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) รุ่นที่ 14 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2563
15 ก.ย. 2563
78
  • LINE

วันที่ 15 กันยายน 2563

เวลา 10.00 น. 

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา มอบหมายให้ นายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) รุ่นที่ 14 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2563

   กรมพลศึกษา โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษา และการกีฬาได้ดำเนินโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและ ผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกายให้แพร่หลาย รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่น 

   สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย จาก 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม อำเภอโคกสำโรง อำเภอชัยบาดาล อำเภอท่าวุ้ง อำเภอบ้านหมี่ อำเภอท่าหลวง อำเภอสระโบสถ์ อำเภอโคกเจริญ อำเภอลำสนธิ และอำเภอหนองม่วง รวมทั้งสิ้น 120 คน

2563 

 

ณ โรงแรมวินด์เซอร์ ปาร์ค รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
ประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
ประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
ประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
ประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
ประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
ประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
Loading...